Arrogante paljas

Mede daardoor komt antikwak in een interview met Floor de Booys tot de uitspraak dat

‘De alternatieve behandelaars de kwakzalvers van deze tijd zijn’.

Tot deze uitspraak komt hij in zijn prachtige, uit 1760 daterende herenhuis in het centrum van Hoorn. Het huis met de marmeren gangen en hoge plafonds ademt nog de sfeer van vroeger, toen een arts nog iemand was waar met ontzag tegenop werd gekeken, aldus verzucht antikwak tegenover Floor.
En met dit laatste wordt precies de kern weergegeven van zijn probleem.
De alternatieve geneeskunde vormt een bedreiging van zijn status.

Dat is de essentie van zijn proefschrift. Een bijna wanhopige poging van hem, om van de afkabbelende status nog te redden wat er nog van te redden valt. Mensen, patiënten, hebben inmiddels maar al tegoed begrepen dat het in de reguliere geneeskunst verre van rooskleurig gesteld is. Terecht is de achting voor mijnheer de dokter, dokter god, aanzienlijk geslonken. Zijn status is, zoals reeds gezegd, door de vele misstanden ernstig in het gedrang gekomen. De onfeilbaarheid is op intense wijze gereduceerd.

Patiënten gaan niet meer voor antikwak op de knieën en schromen niet om van de alternatieve geneeskunst gebruik te maken. En antikwak is op zijn beurt van mening dat artsen die anders dan hij over de reguliere geneeskunst denken, hun bul moeten inleveren of moeten kappen met die onzin.

Enerzijds een nogal dictatoriaal gekleurd standpunt en anderzijds eigenlijk nogal tragisch dat antikwak sedert 1988 voorzitter is van de Vereniging tegen de Kwakzalverij en nog steeds niets van de alternatieve geneeskunst heeft begrepen. Voor zijn collega’s is hij ongetwijfeld de joker die kan worden ingezet om het bestaan van elke andere vorm van geneeskunst te laten ontkennen, en gelijk Don Quichotte de alternatieve windmolens te laten bestrijden.
Ze laten hem maar lekker lullen en ondertussen vragen ze zich ongetwijfeld af, hoe iemand zich zo verdwaasd bezijden de realiteit kan opstellen. Het grote publiek kent hem als die nare enge man, die betweter, die overal tegen is. Vermoedelijk kijken of luisteren er maar weinig mensen naar hem. Men zapt onmiddellijk door als hij in beeld komt, aldus betoogt de meerderheid van mijn patiënten. Derhalve, is zo’n man waardeloos voor zijn eigen club, maar ook waardeloos voor de media.

Antikwak is de rol toebedeeld van de nietszeggende arrogante paljas die meent anderen, die terecht anders over geneeskunst denken, voortdurend de les te moeten lezen. Zelfs de tuchtrechter krijgt een gevoelige mep op de vingers, want bij het uitspreken van een vonnis inzake een alternatieve kwestie wordt volgens antikwak door de rechter nimmer een afkeurend woord gewijd aan de als bizar te duiden alternatieve geneeswijzen. De tuchtrechter zou toch immers beter moeten weten en moeten beseffen dat die alterneuten met hun vreemde ideeën vroeg of laat opnieuw patiënten in gevaar zullen brengen. Hoe verzin je het, maar voor antikwak is blijkbaar niets te dol. Toekomstige tuchtrechters zijn derhalve nu reeds voor antikwak gewaarschuwd.