Betweters

Maar, de maatschappij moet ook beschermd worden tegen lieden als antikwak en zijn vaste kliek van betweters die hij voortdurend een flinke, dikke vette veer in hun achterste steekt. Lieden, zoals de frequent genoemde en welhaast door antikwak geadoreerde P. Borst, A.J. Dunning, E.J. Ariens, H. Kingma en bijvoorbeeld L. Offerhaus en niet te vergeten de immer onvolprezen P. Skrabanek. Lieden, die veelal met gewiekste ‘wetenschappelijke’ drogredenen en ludiek bedoelde, maar volledig mislukte en meestal misplaatste imposante kreten, patiënten ervan weerhouden om van een in hun situatie uitstekend aangewezen alternatieve therapie gebruik te maken.
Wie van u of uw kornuiten antikwak heeft het recht om bijvoorbeeld aan een patiënt in geval van kanker een toch tenminste revitaliserende Moerman-behandeling te ontraden, terwijl men zelf alleen maar een destructieve therapie te bieden heeft? Hoe ethisch is een dergelijk ongefundeerd afwijzend handelen?

Waarom moet een patiënt met cardiovasculaire problemen chelatietherapie worden onthouden? Er is immers intussen genoegzaam bewezen dat het een zeer effectieve behandeling kan zijn en het postulaat: ‘eerst cheleren en dan pas opereren’ is een alleszins te billijken standpunt.

Waarom moet de ontdekker van de stofwisselingsziekte HPU en de daarbij behorende therapie op zeer denigrerende wijze worden neergesabeld, terwijl antikwak er op geen enkele wijze blijk van geeft te weten waar dit klinisch-chemische probleem over gaat. Wel worden er door deze onaanvaardbare beunhazerij van antikwak weer patiënten op onjuiste wijze over deze ziekte geïnformeerd en derhalve onterecht gedupeerd.

Heeft antikwak alles zelf bestudeerd?

En waarom antikwak, het ligt immers op uw terrein, is het een absurde claim om te beweren dat het corrigeren van stuitligging met behulp van acupunctuur en het branden van moxa mogelijk is? Heeft u het ooit geprobeerd? Nee dus! Waarom mag u dat dan in uw proefschrift zonder nadere toelichting afwijzen, terwijl ik u, en met mij vele anderen, kan verklaren dat het wel degelijk werkzaam is. Wat weet u eigenlijk van deze materie af? Waar heeft u acupunctuur of homeopathie gestudeerd?
Waarom meent u over ayurveda of orthomoleculaire geneeskunde uitspraken te kunnen doen, die vrijwel steeds kant nog wal raken, zonder daarin geschoold te zijn? Mag ik dan zo vrij zijn om u met dikke vette letters een beunhaas in de wetenschap te noemen?
Overal laat u zich als deskundige aanspreken. Het is misleidend en tegelijk crimineel om patiënten in een vaak wanhopige situatie van een goede alternatieve geneeswijze af te houden. Hier lijkt sprake van een medisch-ethisch delict!
Het zou eens de hoogste tijd worden om u eens te examineren in alle alternatieve disciplines waarover u zich allerwegen meent te kunnen uitlaten. Uit alles blijkt dat u er niets, maar dan ook niets van afweet en er al evenmin iets van begrijpt. U zit volledig verstard in een absurd circumscript organotroop westers medisch denken. Telkenmale antikwak, betrap ik er u op, dat u vaak op nogal wijdlopige wijze ongefundeerd, als een kip zonder kop aan het leuteren slaat en het door u beoogde wetenschappelijke niveau veelal niet verder reikt dan het bekende ouwehoerenpraatje over het weer.
Het is daarom, dat de media u dienen te mijden als de pest.Bet