Els Borst en antikwak

Zo zou het ook alleszins de moeite waard zijn geweest om eens even stil te staan bij de stupide acties en opvattingen van de voormalig minister van volksgezondheid en lid van uw promotiecommissie mevrouw Els Borst-Eilers.
Zij was het toch immers die in november 2001 verklaarde dat het nog jaren zal duren voordat openbaar wordt in welke ziekenhuizen veel fouten worden gemaakt. Volgens Els:

“moet die informatie voorlopig nog geheim blijven,”omdat medische missers nog niet kunnen worden onderscheiden van zogenaamde ‘gewone’ complicaties”

Deze kletskoek, is zelfs niet van toepassing op de naar verhouding slechts minieme missers in de alternatieve geneeskunst. Dan zijn het beslist geen complicaties maar
altijd weer misdadige acties van charlatans. Maar antikwak, deze opvatting over medische missers is voor Els nog altijd buitengewoon goed bruikbaar. Immers, destijds was ze zelf als directeur van het toenmalige Academische Ziekenhuis Utrecht betrokken bij het onder de mat schuiven van een verschrikkelijke medische blunder waardoor een patiënt voor z’n lieve lange leven verlamd raakte.
Volgens Els was dat dan ook geen fout, maar een ‘onvoorziene’ complicatie. Bovendien antikwak, ik wil u gaarne helpen bij het naar buiten dragen van de vuile reguliere was, maakte Els zich verder ook nog schuldig aan een strafbaar feit, omdat onder haar supervisie de medische status werd vervalst, de familie werd belogen en bedrogen en de patiënt werd financieel volledig te gronde gericht.

De kroongetuige van dit drama, een zeer bekwame verpleegkundige, werd onder het mom van psychisch gestoord definitief met ziekteverlof gestuurd en de arts, zijnde de ‘klokkenluider’ werd mede door toedoen van Els en het bestuur van het genoemde ziekenhuis wegens ‘ondermijning van het vertrouwen in de medische stand’ voor de rechter gesleept.

Zeg nou eens eerlijk antikwak, ware dit iemand uit het alternatieve circuit overkomen dan was hij of zij daarvoor levenslang in het cachot opgesloten, maar deze vrouw kon niet alleen lid van uw promotiecommissie worden maar ook werd zij nog eens minister van volksgezondheid. Zowaar, geen kattenpis!