Experimenteren

Het zou nu zomaar de hoogste tijd kunnen zijn om al deze verschrikkelijke reguliere ‘behandelingen’ die het lichaam op afschuwelijke wijze ondermijnen eens definitief te staken.
Reguliere en alternatieve behandelaars zouden de koppen nu eindelijk eens bijeen moeten steken om samen een nieuw en vooral menswaardig behandelplan voor mensen met kanker op te stellen. Een plan, waarbinnen geen plaats meer is voor zinloos geëxperimenteer door allerlei publiciteitsgeile snoevers die met zeer dubieuze middelen het leven tot in z’n diepste kern aantasten. Met de huidige reguliere behandelingen is men in elk geval op de verkeerde weg en in afwachting van nieuwe ontwikkelingen zou een menswaardig en alleszins aanvaardbaar effectief behandelplan voor menig patiënt met kanker een ware zegen zijn.
Voor hen die echter op geen enkele wijze van een reguliere behandeling afstand willen doen, zouden wellicht de toegepaste chemotherapeutica, respectievelijk cytostatica, eens als homeopathische verdunningen kunnen worden verstrekt. Het is maar een gedachte die, voor zover mij bekend is, tot op heden niet werd toegepast.
Om dit alles gestalte te kunnen geven is het wel nodig dat men afstand doet van elke vorm van arrogantie en gevoelens van superioriteit dienen tot in de kiem te worden gesmoord. Men dient holistisch, de gehele mens betreffende, te leren denken en voor fundamentalistisch denkende antikwakkers, die niet anders dan reductionistisch, dus zeer beperkt en uitermate bekrompen kunnen denken is er geen plaats. Dit alles ten nutte van zieke medemensen.
Zieke en veelal wanhopige mensen, die in geval van kanker ook ruimschoots over de alternatief therapeutische mogelijkheden geïnformeerd zouden dienen te worden.
Ook daarop hebben deze patiënten recht.