Gotspe

Intussen staat de tijd niet stil en de wereld draait maar door.
Het nieuws stroomt en stroomt aldoor maar binnen. Elke seconde is er wel weer iets om te vermelden. Zo ook nu, op de valreep, is er nog iets nieuws te melden!
Het volgende is er aan de hand.
De antikwakclub gaat samen met een ‘oud inspecteur’ de heer Westerouen van Meeteren een Artikel 12 –procedure starten om het Openbaar Ministerie (OM) alsnog te verplichten om vervolging in te stellen tegen de drie alternatieve artsen en nog twee andere behandelaars van mevrouw Millecam.
Behalve bij het Medisch Tuchtcollege deed de toenmalig Inspecteur voor de Gezondheidszorg ook aangifte bij het OM, omdat hij zeer ernstig bezwaar had tegen de wijze waarop de drie artsen mevrouw Millecam hadden behandeld.
Echter, op 3 Oktober 2006 deelde het OM mede, dat ze tegen geen van de behandelaars vervolging gaat instellen.
En, goden zij gedankt, de thans in functie zijnde Inspectie voor de Gezondheidszorg heeft onder supervisie van de nieuwe inspecteur-generaal de heer Prof. dr. G. van der Wal en de interim-inspecteur de heer Oudendijk, besloten om geen gebruik te maken van de mogelijkheid om tegen het OM-besluit in beroep te gaan. Klasse, een groots en buitengewoon wijs besluit!!! Eindelijk worden de oud-inspecteurs als Herre Kingma en Menso Westerouen van Meeteren eens flink teruggefloten. Ook de ‘antikwak-sekte’ krijgt een flinke schop tegen de schenen. Dat is prachtig man!
Dat is raak!
En nu gaan ze een artikel-12 procedure starten.
Wauw, da’s nog maffer dan maf!
In artikel 12 staat met koeien van letters dat men belanghebbende moet zijn om een dergelijke procedure te starten. Het enige belang dat antikwak en Menso echter hebben is de intentie om alsnog het alternatieve circuit te binden en te naaien. Kortom, dat circuit moet hoe dan ook om zeep worden geholpen.
‘Ik ben oud-inspecteur en dat blijf ik’ zegt Menso in het ‘Brabants Dagblad’ van Zaterdag 30 december 2006.
Maar, de huidige inspectie voor de gezondheidszorg dreigt met gerechtelijke stappen tegen Menso. Hij heeft z’n telefoon van de inspectie al moeten inleveren en de toegang tot het netwerk is intussen voor hem geblokkeerd.
De inspectie neemt het Menso buitengewoon kwalijk dat hij samen met de ‘antikwak-club’ de juridische strijd tegen de alternatieve behandelaars van Sylvia Millecam voortzet.
En dat is terecht, meer dan terecht! Iemand die met de ‘antikwaksekte‘ meent te kunnen en moeten heulen dient onmiddellijk te worden afgestraft. Immers, er is dan op geen enkele wijze nog sprake van objectiviteit. En zo heeft Menso z’n eigen geloofwaardigheid ten grave gedragen.
Een oerdomme actie van Menso om met zo’n stel fundamentalisten in zee te gaan!
En als de artikel-12 procedure nu ook nog mislukt, dan kunnen we met z’n allen vaststellen dat zowel Menso als de antikwakkers lekker plat op hun be....., pardon, op hun neus zijn gegaan. En, dat is mooi meegenomen!!!

Overigens rest de vraag wat een oud inspecteur en een voorzitter met z’n kornuiten van de antikwaksekte bezield om zes jaar na het overlijden van een mevrouw, weliswaar een nationaal bekende mevrouw, alsnog op onmenselijke wijze, blijkbaar vol van rancune en frustratie, gedreven door een welhaast als pathologisch te duiden fanatisme, zout te blijven strooien in de reeds toch al zo diepe wonden bij de drie ‘Millecam-artsen’.
Op gewetenloze wijze worden drie integere mensen met hun gezinnen, die reeds door de hele wereld zijn kapot geschreven en kapot geluld, nogeens door een stel ondermaatse kneuters onderuit gehaald.
En, welk belang hebben zij daarbij? Alleen tot meerdere eer en glorie van zichzelf?
Willen ze over de rug van een ander zo graag in de schijnwerpers? Over de rug van een ander omdat ze zelf door gebrek aan gewicht, zo onbeduidend zijn gebleven?
Alleen mensen van het allerlaagste allooi zijn naar mijn mening daartoe in staat.
Onbeschoft gedrag en het ontbreken van medemenselijkheid zijn hier onmiskenbaar de meest kenmerkende eigenschappen! Het nog verder kapot maken van medemensen, die al veel te lang op uiterst verwerpelijke inhumane wijze gewurgd worden in de greep van machteloosheid en gevoelens van wanhoop en verdriet, staat bij hen blijkbaar hoog en diep in hun smerige vaandel gegrift!
Het gaat lijken op terroriseren waarbij nog net geen bloed wordt vergoten.
Zo behoren mensen toch niet met elkaar om te gaan ?
Onaanvaardbaar, bijkans crimineel gedrag van maatschappelijk onderkruipsel, dat dan ook op straffe van en met onmiddellijke ingang een halt dient te worden toegeroepen.

O ja, dan ook nog even dit. In de Brabantse krant wordt door Menso ook nog gerefereerd aan een uitspraak van Sylvia. Ze zou hebben gezegd, dat ze ‘fout had gegokt’ door de reguliere geneeskunde af te wijzen en geheel voor de alternatieve behandelingen te hebben gekozen.
Nou ja, hier moeten we ons natuurlijk wel direct afvragen hoe betrouwbaar een dergelijke oncontroleerbare mededeling is. En hoe buitengewoon indiscreet is het om een dergelijke vertrouwelijke, op haar sterfbed gedane mededeling op straat te brengen.
Maar Menso, weet u wat de vader van Sylvia Millecam misschien op z’n sterfbed wel heeft gezegd?
“Ik heb hartstikke verkeerd gegokt. Ik had en heb geen kanker en ze hebben me dus nodeloos met die vieze chemische troep vergiftigd! Ik word door een afschuwelijke medische blunder, door echte reguliere kwakzalvers de dood ingesleurd.”
En Menso, nog even een kort vraagje? Wordt de arts of worden de artsen die bij vader Millecam de verkeerde diagnose kanker hebben gesteld en vervolgens de patiënt met afschuwelijk gif op gruwelijke wijze de dood in hebben gejaagd, ook alsnog juridisch vervolgd? Hier is toch echt wel sprake van dood door schuld?
Wellicht Menso, nu u toch niet meer voor de inspectie werkzaam bent heeft u mogelijk nog wat tijd over om zich ook eens in deze zaak te verdiepen!?!
Misschien gaan dan de oogjes nog eens open en ziet u glashelder dat de drie ‘Millecam -artsen’ geheel ten onrechte een wel zeer zware onmenselijke straf is opgelegd.
Je weet maar nooit?