Ongezonde twijfel

Ook in het frutselblad, dat in kwalitatief opzicht per keer minder wordt, met als titel: ’Nederlands Tijdschrift tegen de Kwakzalverij (jrg.121/2010/2) ‘ wordt op pagina 39 e.v. door “Opper-Antikwak” Renckens tegenover de secretaris van de ‘Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie, handchirurgie, reconstructieve en esthetische chirurgie’ op vermanende wijze gepoogd om de, weliswaar onverklaarbare, wetenschappelijke broek rondom het uitstekende geneesmiddel Arnica met onvoorstelbaar ridicuul gezever aan flarden te scheuren.
Geeft toch gewoon toe dat Arnica op excellente wijze werkt en het een schande is, dat het bijvoorbeeld in de ‘Heel- en verloskunde’ niet op veel grotere schaal gebruikt wordt.
In zijn nogal betweterige en protserige boek: ‘Gezonde twijfel’, schrijft professor Piet Borst: ‘Dokters en onderzoekers moeten vooral blijven dokteren om nieuwe ontdekkingen te doen - en mogen patiënten niet misleiden.’ Welaan, misleid ze dan ook niet en erken zonder restricties dat bijvoorbeeld Arnica zo’n bijzonder middel is dat we als een zegen voor de mensheid kunnen beschouwen.