Insinuaties

Natuurlijk spreekt mijnheer de professor in deze krant met geen woord over bijvoorbeeld de door fataal medisch regulier handelen overleden kindjes in het Westfriesgasthuis, waarvoor men zelfs de Paljasprijs heeft gekregen, of het drama in het ziekenhuis te Purmerend, waar zoals reeds werd beschreven, tijdens een keizersnede het nekje van een kindje door extreem onzorgvuldig en onverantwoord

medisch handelen werd gebroken en een zeer ernstige dwarslaesie werd veroorzaakt.
Wel wordt er omstandig gerefereerd aan de risico’s die er volgens deze antikwakker verbonden zouden zijn aan chiropractie of craniosacraaltherapie. Uit wereldwijd onderzoek, en ik citeer uit de genoemde krant, blijkt dat chiropractoren en bottenkrakers (wie of wat zijn dat? Th.M.) veel ongelukken veroorzaken. Maar zolang registratie ontbreekt zullen we daar in Nederland niet achterkomen, aldus de vertolker van deze opruiende taal. Opruiend, want uit diverse publicaties blijkt juist dat zowel chiropractie als alle andere met deze therapie samenhangende geneeswijzen als uitermate veilig en effectief kunnen worden beschouwd. De door
professor van Dam gesuggereerde negatieve kanten van deze behandelmethoden zijn dan ook niet meer dan op gebakken lucht en zeepbellen gebaseerde insinuaties.
Maar misschien moeten we het deze professor en secretaris van de antikwak-club niet helemaal kwalijk nemen, want wellicht werd hij tijdens het interview nog gehinderd door de bloeduitstortingen die ontstonden door het niet innemen van de nadrukkelijk door de plastisch chirurg geadviseerde Arnica-druppels rondom de ooglid-correctie die hij moest ondergaan. Mijnheer de professor weigerde de druppels in te nemen. Eigen schuld, dikke bult dus!
Op z’n persoonlijke ‘Arnica-actie’ gaat hij nog prat ook.
In De Telegraaf (01-06-2010) doet hij een bijna wanhopige poging om de nonsens en de kwakzalverij van de plastisch chirurg, die zomaar een kwakzalversmiddel als ARNICA durft voor te schrijven, aan te tonen. Maar, zonder dat hij in de gaten heeft dat hij door deze weigering bont en blauw, vooral rondom de ogen, uit de operatie komt en daarmee het magnifieke persoonlijke bewijs levert, dat dit fantastische homeopathicum heel effectief preventief werkzaam is.
Een geweldig effect, dat gewone stervelingen al heel lang bekend is en of dit nu wel of niet wetenschappelijk bewezen is interesseert niemand geen ene moer. Dit is empirie, ervaring en tegelijk de praktijk van alle dag!