Kwakzalvers ontkennen

Er zal natuurlijk nog wel wat met de Inspectie voor de Gezondheidszorg en met de letselschadeadvocaat over en weer worden gecorrespondeerd maar daarmee is waarschijnlijk de kous vrijwel zeker zo goed als af en komt de lariekoek over de borrel en de plas weer om de hoek. Medisch tuchtcollege? Nooit van gehoord! De raad van bestuur van het universitair medisch centrum heeft weliswaar de fatale behandelfout inmiddels schriftelijk toegegeven, maar een van de bestuursleden, drs. W. Geerlings, ontkent echter dat er sprake zou zijn van een ‘verwijtbare berekeningsfout’.
‘Hiervan is geen sprake. De bestralingsdosis is geheel conform het protocol vastgesteld en berekend.’
Zo gaat dat in het gelegaliseerde reguliere circuit! Achtendertig keer werd de dubbele dosis d.w.z. 90 zogenaamde gray in plaats van 45 gray toegediend. Het werd over een tijdsduur van 7 weken verstrekt en nog had niemand iets in de gaten. Vooral ontkennen, blijven ontkennen! Liegbeesten zijn het! Echte liegbeesten! De dood van een jonge vrouw, in de bloei van haar leven, wordt nu onderwerp van onderhandelingen over een handvol uit te keren rotcenten.
Rotcenten, voor een mama die er niet meer is!
De kwakzalvers, gelegaliseerde kwakzalvers, gaan weer gewoon door. Een diep en onuitwisbaar spoor van onmenselijk verdriet en droefenis achterlatend. Van het maken van persoonlijke excuses tegenover de ouders en hun kleinkind is niets gebleken.
Jammer, rekenfoutje!, bedankt!
Heel Nederland was in de ban van de verkiezingen toen het bericht over het overlijden van Astrid in ‘De Telegraaf’ verscheen.
Noch door leden van de Tweede Kamer of andere gezagdragers, noch door andere media werd op dit afschuwelijke drama gereageerd. Natuurlijk niet! Astrid was geen nationale ster en daarom voor de publiciteit aanzienlijk minder belangrijk dan mevrouw Sylvia Millecam! Astrid was gewoon minder dood dan Sylvia!
Astrid, slachtoffer van kwakkers in het reguliere circuit, was meer wetenschappelijk dood dan Sylvia!
En, waar was de Inspectie?
Die heeft toch zulke goed banden met de NOS of andere media?
Waarom was dit nu geen wereldnieuws? Ware de dood veroorzaakt door alternatieve therapeuten dan was hun praktijk toch onmiddellijk gesloten en was het drama zelfs aan de TV-zender CNN als buitengewoon belangrijk nieuws gepresenteerd? Ja toch!?
Prachtige en imposante krantenkoppen: ‘Dodelijke behandeling door alterneut!!!’ of ‘Na Millecam, weer nieuw slachtoffer van kwakzalvers!!!’ of ‘Kwakzalver vermoordt jonge vrouw!!!’ of ‘Kwak als killer in de polder!!!’ of ………!
Nieuws van groots formaat!
Alsof hemel en aarde zo juist op abrupte wijze waren gespleten! De verkiezingen waren de hele week tot op de achtergrond verdrongen.
En ook het gespuis van ‘antikwakkers’ zou de vuist weer stevig tegen de alterneuten gebald hebben. Schande!, schande! De overheid moet nu onmiddellijk ingrijpen. Het is nu de hoogste tijd om het ganse alternatieve tuig te knevelen of anderszins aan banden te leggen!!!
De BIG-wet moet nu terstond worden gewijzigd. De alternatieven moeten met onmiddellijke ingang voor het medisch tuchtcollege worden gesleept!
Uitstel hiervan is levensgevaarlijk! Echter, geen woord over deze fataal verlopen kwakzalverij in het antikwakblad of in hun rubriek op internet. Ze staan midden in de ‘shit’, reguliere ‘shit’, en zwijgen als het graf.
Dat was rondom de drie ‘Millecam-artsen’ toch wel even anders. Alles en iedereen hebben ze toen gemobiliseerd en bestookt om deze mensen kapot te maken. Waar zijn ze nu?
En ‘antikwakkers’, leg mij nu eens uit, waarom worden de reguliere artsen, inclusief de psychiater, die bij de dood van Astrid betrokken waren nu niet uit hun professie gezet?
Dit onderscheid met de ‘Millecam-artsen’ wordt toch door geen sterveling nog begrepen?
Derhalve, ‘antikwakkers’ zijn dus gewoon laffe mensen die de ogen sluiten voor echte kwakzalverij!
Zoals reeds bij herhaling gezegd, lafaards, die door niemand, maar dan ook niemand nog serieus kunnen worden genomen.
Het lijkt mij dan ook maar het beste dat dit zooitje zichzelf maar zo spoedig mogelijk opheft. Leve de dag waarop dit zal gebeuren!

Zo zoetjes aan zijn we thans aan het einde van onze beschouwing gekomen. Talrijke verwijtbare en vermijdbare reguliere medische blunders passeerden de revue.
Zoals kan worden vastgesteld wordt er nauwelijks of niet gestraft. De reguliere kwakzalvers werden en worden onder alle omstandigheden beschermd. Beweren dat er voor wat de strafmaat betreft geen onderscheid wordt gemaakt tussen reguliere en alternatieve blunders is een grove leugen en de leugenaars noemen we aperte liegbeesten.
Zo kan de onmenselijk zware straf die aan de drie ‘Millecam-artsen’ werd opgelegd worden beschouwd als een gore rotstreek. Een straf die in geen enkele verhouding staat tot de straffen die werden toebedeeld aan hen die in deze beschouwing werden beschreven als echte reguliere, maar gelegaliseerde, kwakzalvers die op onvoorstelbare wijze diep menselijk leed hebben veroorzaakt. Drie integere artsen daarentegen, gewone aimabele mensen van vlees en bloed, vervuld van de allerbeste intenties om een medemens in nood te helpen, werden gebonden en genaaid door zich ‘collega’ noemende paljassen. Gewetenloze knurften die geobsedeerd zijn door onzuivere motieven van haat en frustratie. Lieden die totaal niet geïnteresseerd zijn in de dood van mevrouw Millecam. Maar wel lieden die hun kans schoon zagen om het alternatieve circuit met list en bedrog een ontzaglijke loer te draaien. Meer dan ooit kwam de dood voor dit soort schavuiten op tijd!
De dood van een geliefde actrice werd niet alleen misbruikt om op gewetenloze wijze deze drie artsen te straffen maar ook om bij het, in hun ogen, gewone domme gepeupel de belangstelling voor de alternatieve geneeskunst de kop in te drukken.
Lieden, zoals de vertegenwoordigers van de ‘Antikwak-sekte’, die op dictatoriale wijze als totaal gefrustreerde dwazen het heft in handen namen en eenieder een rad voor ogen draaiden met de onzinnige bewering dat deze actrice in het reguliere circuit wel te redden ware geweest.
Snoevers, die zich volledig onterecht koesteren in een beetje Westerse geneeskunst en suggereren dat de wereld buiten hun eigen kleine territorium ophoudt. Maar er is meer, veel meer dan dit soort lieden kan bevroeden.
Lieden, die geen ruimte laten voor andere, vaak buitengewoon progressieve opvattingen.
Opvattingen, waarmede men het lichamelijke en geestelijke lijden van een ziek medemens maar al te vaak op zeer aantrekkelijke wijze kan verlichten en verzachten.
Lieden waarvoor ik hier niet genoeg kan waarschuwen!!!
Zo dreigen alternatieve artsen, mede op gezag van deze arrogante mafkezen, binnenkort hun titel te verliezen indien zij zich niet aan de voorschriften van de reguliere geneeskunde conformeren.
Of nog duidelijker gezegd, ze worden gewoon geroyeerd omdat het praktiseren van de alternatieve geneeskunde niet als het beoefenen van ‘echte’ geneeskunst wordt beschouwd.
Werkelijk te maf voor woorden!!!
Ook andere BIG-geregistreerden, zoals tandartsen, verpleegkundigen, verloskundigen of fysiotherapeuten, die ook als alternatief geneeskundigen praktiseren zullen volgen. Daar kun je donder op zeggen! Of nog anders gezegd, daar kun je gif op innemen.
We zijn thans met z’n allen als alternatief geneeskundigen verworden tot prooi van een stel onverzadigbare quasi wetenschappelijke minkukels. En dit kan inderdaad zo maar! In dit land moeten liberale en vrijzinnige opvattingen plaats maken voor dictatoriaal gekleurde spelregels. Spelregels die omlijst zijn met het predicaat ‘Befehl ist Befehl’!
Dit is onaanvaardbaar!!!
We moeten nu met z’n allen op de barricade. We moeten protesteren tegen die ‘Antikwak-sekte’. De sekte, die overal en nog eens overal een poot tussen de deur poogt te steken. Zij penetreren en manipuleren de overheid, de kamerleden en de media met de meest absurde nonsens over de alternatieve geneeskunde. Dat kunnen zij, omdat ze veelal tegenover volslagen leken, zoals de vorige en huidige minister van volksgezondheid en de meeste kamerleden, hun onzinnige geleuter en inferieure wartaal ter tafel brengen Dit is ontoelaatbaar en kan derhalve niet langer worden getolereerd. Ook wij dienen ons te verenigen om een flinke vuist te kunnen maken.
Daar hebben wij en onze patiënten recht op!