Media

En ook de media dienen er van te worden doordrongen dat overal en onder alle omstandigheden het oeroude adagium van ‘hoor en wederhoor’ dient te gelden.
Zo mocht ik uit zeer betrouwbare bron vernemen dat zowel de redactie van TIEN (TALPA) als de AVRO, de antikwaksekte over alternatieve geneeskunde heeft geraadpleegd rondom hun voornemen om een programma over ‘alternatieve kwakzalvers’ te gaan maken.
Daar moeten we tegen protesteren, want van echte alternatieve geneeskunst weet die club van gefrustreerde dwazen van de antikwaksekte absoluut niets af. We kunnen er zonder inspraak onzerzijds dan ook op rekenen dat het in het andere geval een hoogst kwalijk te nemen opruiend eenzijdig programma zal worden en gaan we dus, zogezegd, met z’n allen de bietenbrug op.
Een programma vol sensatie waarin talrijke Millecam’s zullen sterven door zogenaamde kwalijke alternatieve praktijken en de ontelbare Astrid’s, die een vreselijke reguliere dood stierven door echte gelegaliseerde kwakzalverij, zullen gewoon simpel onbesproken blijven.
Mocht het echter onaanvaardbaar worden gepresenteerd dan moeten we al onze patiënten adviseren om beide zenders met alle middelen die ons ter beschikking staan te boycotten.
Verder moeten we voortaan ernstig bezwaar maken tegen inferieure publicaties op internet over alternatieve onderwerpen en het nodeloos beschadigen van integere mensen die als alternatief geneeskundigen werkzaam zijn.
Ook moeten we onze patiënten, die zich achteraf door leugenachtige verhalen van de sekte gedupeerd voelen, stimuleren om alsnog een letselschadeadvocaat in te schakelen om een fikse schadevergoeding te claimen.
En ook de eenzijdige berichtgeving door de nieuwsrubrieken van radio en TV kan niet langer meer worden geaccepteerd. Zo werd het overlijden van Sylvia Millecam door de NOS, als ongekend belangrijk vooraf aan het andere nieuws gebracht, als ware zo juist de wereld in z’n eigen diepste spelonken gestort!
Een schandalige vertoning, die z’n gelijke niet kent en erg genoeg ook nog gespeend bleek van elke vorm van objectiviteit. Op slaafse wijze werd er niet alleen door de NOS, maar ook door diverse andere media, een onvoorstelbaar belachelijk diepe buiging gemaakt voor een stel rancuneuze en vooral gefrustreerde hotemetoten.
Een diepe knieval voor de representanten van het gedrocht ‘list en bedrog’!
Ook journalisten moeten we op z’n tijd op de vingers tikken. Zo is daar mijnheer R. Steenhorst. Een door mij zeer gerespecteerd journalist van ‘De Telegraaf’. Waarom moesten de drie artsen die Millecam behandelden nou juist door hem ‘GETEISEM!’ worden genoemd?
Waarom ontbreekt een dergelijke kwalificatie voor de hierboven genoemde reguliere medische charlatans?
Dat is pas echt ‘GETEISEM!’
En dan het onfrisse, zeer tendentieuze en nogal discriminerende verhaal, onder de titel ‘Kwakzalvers’, van een zekere Simon Rozendaal in de Elsevier (Nr. 15 /2006). In het artikel wordt in feite gesuggereerd dat alleen zwakken van geest van de alternatieve geneeskunst gebruik maken. Een dergelijke buitengewoon beledigende uitspraak zegt dan ook meer over het verstandelijk niveau van mijnheer Rozendaal dan over de patiënten die veelal weloverwogen van de alternatieve geneeskunst gebruik maken. Zijn verhaal, dat tot de echte riooljournalistiek kan worden gerekend, was het toppunt van ongenuanceerd amateuristisch schrijven en denken. Er is geen sprake van ook maar een greintje diepgang. Als men ergens geen verstand van heeft kan men beter z’n waffel houden. Zo’n artikel is een dergelijk tijdschrift dan ook absoluut onwaardig.
Daarentegen was het lezen van de column van Annemarie Postma in het Algemeen Dagblad ( 6 april 2006) onder de titel ‘Heksenjacht’ een ware verademing en een groot genoegen.
Een glashelder, kort en bondig betoog!
Op zo’n columniste kan de redactie van die krant trots zijn.
Op zeer duidelijke wijze heeft zij de mening van gewone mensen vertolkt.
Zeer terecht wijst zij erop dat ons land, als je het vergelijkt met hoe het buitenland omgaat met het samenbundelen van reguliere en alternatieve medische krachten en waarden, echt achterlijk begint te worden.
Kortom, klasse Annemarie!
Natuurlijk werd ze genomineerd voor de Meester Kackadorisprijs. Dat is een ‘shit-kei’ die door de antikwakkers wordt toegekend aan een persoon of zaak die achter iets of iemand in de alternatieve geneeskunst staat.
Maar Annemarie was in goed gezelschap, want ook Liesbeth List werd geheel onterecht genomineerd.
En, zoals ik in mijn pamflet ‘Aanklacht’ heb geadviseerd kan dat ding, die stomme kei, bij ontvangst onmiddellijk in het vuilnisvat worden gekieperd. Het is zo’n ding van niks, dat wordt uitgereikt door mensen van niks!

Per jaar zijn er veertien miljoen (!) consulten bij alternatief geneeskundigen en de populariteit van de alternatieve geneeskunst neemt aldoor toe. Ook onder patiënten met kanker is er steeds meer belangstelling voor de alternatieve geneeskunst.
We mogen dus met recht onze stem verheffen en onze patiënten zullen ons massaal steunen. Daar ben ik zeker van!
We moeten echter waakzaam blijven voor lieden die we kunnen duiden als gevaarlijke reductionisten. Lieden die uiterst beknot zijn in hun denken.
Lieden, zoals de representanten van de ‘antikwaksekte’. Lieden dus waaraan de geneeskunst niet kan worden toevertrouwd omdat ze elke nieuwe ontwikkeling van therapieën of andere benadering van de zieke medemens in de weg staan.
Vanaf nu moeten we geïnspireerd en vol vuur bij het publiek de aandacht vestigen op regulier gelegaliseerde kwakzalverij. Niets, maar dan ook niets mag meer onbesproken blijven.
De mensen moeten er zich bewust van worden dat ze tot op heden veel te tolerant zijn geweest tegenover de meest afschuwelijke regulier medische blunders. Veel te tolerant tegen reguliere kwakzalverij!
Het zal binnenkort onze hoogste prioriteit krijgen.
Wanneer het hoger beroep van de drie ‘Millecam artsen’ dient moeten we ons massaal, geneeskundigen en patiënten, bij de rechtbank vervoegen en op beschaafde maar indringende wijze protesteren tegen de vervolging van onschuldige en uitermate integere mensen. Ik zal tegen die tijd een aantal keren een advertentie in de krant plaatsen en u voor nadere informatie naar mijn website verwijzen.
Mocht de rechter ook in hoger beroep een ongunstig oordeel uitspreken dan stel ik mij voor dat we ons massaal naar Den Haag zullen begeven om aldaar op een parlementaire enquête aan te dringen.
Komt broeders en zusters, laat varen uw angst. Er is niets te verbergen en er is niets te verliezen! We strijden voor een goede zaak. We strijden voor het behouden van de alternatieve geneeskunst! Een door de mensen zeer gewaardeerde vorm van genezen.
Laat de drie ‘Millecam-artsen’ duidelijk merken dat ze gesteund worden door velen en nog eens velen!
We dienen nu keihard en nog eens keihard terug te slaan !!!