Paljasprijs

Via de voorzitter van de Vereniging tegen de Kwakzalverij, dr.C. Renckens, die op deze afdeling van het ziekenhuis als gynaecoloog werkzaam is, ontvingen zij als eerste de Paljas-prijs. Deze prijs wordt uitgereikt aan een reguliere kwakzalver wiens medisch geklungel de dood tot gevolg heeft gehad.
Het is een symbolische prijs die zo zeldzaam is dat hij tot dan nog nimmer was uitgereikt. Zo zeldzaam, omdat we zeer tolerant zijn en erg veel door de vingers zien.
Alleen als men het exceptioneel, als gelegaliseerde reguliere kwakzalver, extreem bont heeft gemaakt en het medisch handelen de dood tot gevolg heeft gehad, komt men voor deze prijs in aanmerking. Een prijs, die gelijk de ‘Antikwakkers’ in het algemeen, zonder inhoud is! Gewoon, een met stro gevulde hansworst!

Noch op internet, noch in de speciale ‘Antikwak-rubriek’ in het dagblad ‘ De Telegraaf ‘ werd er van de toekenning van de Paljasprijs melding gemaakt. Welnee, de webmaster van de antikwakkers Jan Willem Nienhuys, een superieure zeveraar en afgaande op de krantenfoto, een zuurpruimerig ogende kwakclub-secretaris professor Frits van Dam, beiden medisch zonder enige bevoegdheid, zullen dit soort zaken vanzelfsprekend niet zomaar spontaan rondtoeteren.
Natuurlijk niet! Nee, om de aandacht af te leiden blijven zij liever doorzeuren over het overlijden van Sylvia Millecam. Met het verhaal over Sylvia hebben de ‘Antikwakkers’ de hele wereld belogen en bedrogen. Maar nu moet dit voortaan echt voorbij zijn. Met de dood van de kindertjes in het ziekenhuis te Hoorn hebben deze ‘Antikwakkers’ elk recht van spreken verloren. Met de dood van deze kinderen staan ze nu zelf op de lijst van duidelijk aangetoonde kwakzalverij het allerhoogst genoteerd. Ze voeren zogezegd nu zelf de lijst aan.
Kwakzalverij van deze omvang is nog nimmer vertoond en daarom moeten deze lieden nu met de grootst mogelijke spoed opkrassen. Ze hebben sedert de doodvan die kindertjes over het reilen en zeilen binnen het alternatieve circuit, niets, maar dan ook helemaal niets meer te melden. Eenieder dient vanaf nu deze intens verdwaasde ‘Antikwakkers’ als inferieur, als ondermaatse beunhazen in de wetenschap af te serveren.
Voor hen is het nu absoluut, zonder pardon, einde oefening!

De redactie van Zembla, die zich beroept op diepgaand wetenschappelijk onderzoek, had dit moeten weten.
Lieden, die zelf tot de schandpaal veroordeeld zijn, heeft men toegestaan om over integere therapeuten valse en tegelijk misleidende verklaringen af te leggen.
Een misdadige actie tegenover de patiënten die op waarlijk onverantwoorde en schunnige wijze angst voor het laten toepassen van vaak hoogst noodzakelijke manuele correcties is aangepraat. De gevolgen hiervan zijn voor de betreffende patiënten veelal uitermate groot, want een alternatief werd in het Zemblaprogramma, stom genoeg, niet geboden. Dat maakt zulke programma’s zó buitengewoon kwalijk, zó onverantwoord en zó ontzettend amateuristisch.