Politiek

Het ‘Zembla-programma’ kan, zo amateuristisch als het werd gepresenteerd, worden beschouwd als de weerspiegeling en de resultante van een onzuivere, ongenuanceerde en tegelijk buitengewoon onfrisse machtsstrijd tussen de reguliere en alternatieve geneeskunst.
Ook een aantal mensen uit de politiek, zoals Mevrouw Khadija Arib (PvdA), heer H. Van Gerven (SP) en Mevrouw Fatma Koser Kaya (D66) zijn zorgelijk besmet met het ‘Antikwak-virus’. Samen stelden zij aan de minister van VWS een dertigtal vragen over het Zembla-programma. Als volslagen leken, met een minimum aan kennis van de alternatieve geneeskunst, probeerden zij in al hun naïviteit de hele beroepsgroep aan de schandpaal te nagelen. Het is intens te betreuren dat zulke dombo’s en domba’s excellente vormen van zieke mensen genezen in de weg staan.
Verder bevreemdt het mij ten zeerste, dat er geen Kamervragen zijn gesteld over de tenminste vijf doden in het Scheper Ziekenhuis te Emmen die door afschuwelijke fouten bij hun maagverkleining-operatie kwamen te overlijden.
En ook geen vragen over het drama te Purmerend. Aldaar werd tijdens een keizersnede door ontzettend geklungel het nekje van een kind gebroken, tengevolge waarvan er een zeer hoge dwarslaesie werd veroorzaakt. Hierdoor is het kind blijvend totaal verlamd geworden. Maar ook geen vragen over de kindjes die er op de afdeling gynaecologie van het Westfriese Gasthuis te Hoorn, van onze grote ‘opper- antikwak’ en medewinnaar van de Paljasprijs, dr. Cees Renckens, door grove stommiteiten kwamen te overlijden. Absoluut geen vragen en bepaald dus niet getuigend van objectiviteit.
Nee, de twee dames en de ene mijnheer uit de politiek kraaien terstond bij het horen van de woorden ‘alternatieve geneeskunst’. Reguliere charlatanerie, of gewoon gelegaliseerde reguliere kwakzalverij, ontsnapt aan hun aandacht. Zij zijn echter wel direct bereid tot generaliseren en veroordelen in een adem de hele alternatieve beroepsgroep om vervolgens op onverantwoorde wijze de grootst mogelijk denkbare onzin over veelal zeer werkzame therapieën uit te kraaien.
Maar helaas en erg jammer, dat deze ijdeltuiten, die zichzelf niet alleen graag horen maar ook ontzettend met zichzelf zijn ingenomen, door niemand eens goed worden teruggefloten. Wellicht kunnen deze mensen uiteindelijk misschien toch beter kippen gaan houden of misschien het gedrag van ezels eens wat nader gaan bestuderen. Alles is in elk geval beter dan op uitermate domme en ongeïnteresseerde wijze door gebrek aan inzicht uitspraken te doen die leiden tot uitspraken zonderuitzicht.
In feite fatale uitspraken over zeer effectieve geneeswijzen zoals chiropractie, craniosacraaltherapie, orthomanuele therapie of bijvoorbeeld osteopathie. Mede door toedoen van deze politici en door de onbekwame vlerken die een programma als Zembla realiseerden, wordt de toepassing van deze bijzondere geneeswijzen ten nadele van talrijke patiënten nodeloos in diskrediet gebracht

Hier dienen wij met z’n allen fel tegen te protesteren !!!