Post Propter

Een nadere analyse van de als ‘levensgevaarlijk’ omschreven geneeswijzen leert ons dat men neigt tot het trekken van de verkeerde conclusies. Het speculeren barst dan los. Het zogenaamde ‘Post hoc, ergo propter hoc’- principe’, kortheidshalve ook wel als ‘post’ of ‘propter’ geduid, komt schielijk als een kat in het donker om de hoek. Het is in de geneeskunde usance. Gebruikelijk! Men beweert dan op onjuiste wijze dat iets, dat na een bepaalde behandeling of gebeurtenis plaats heeft, er ook het directe gevolg van is. In geval van kwade opzet wordt men dan veelal deelgenoot van een smerig vals spel. Men is de klos! Zo ook de hierboven
genoemde chiropractor en de craniosacraaltherapeut. Beiden zijn de pineut!
Beiden zijn slachtoffer geworden van het ‘post-propter’- principe. Beiden krijgen, geheel onterecht, de ‘shit’ over hun nek!
Nogmaals, onterechte ‘shit’, die hen wordt toebedeeld door een stel gefrustreerde kletsmeiers van de ‘antikwak-club’ en van een al even bedenkelijke club die ‘Skepsis’ heet. Lieden die op geen enkele manier door kennis gehinderd worden en met veel lef en inhoudloos gespetter voortdurend de grootst mogelijke onzin, onder het mom van ‘wetenschap’, te berde brengen. En dit alles dan ook nog eens onder supervisie van een ondermaatse en onvoorstelbaar onbekwaam handelende Zembla-redactie. Het is een compleet chaotisch en onsamenhangend rotzooitje geworden! Zembla heeft zich overduidelijk laten adviseren en in de luren laten
leggen door malloten, die er alles aan gelegen is om het alternatieve circuit fel en indringend in het kruis te trappen.
De kijker opjutten met een verhaal vol van holle, nietszeggende frases. Dat is het beoogde doel! Niets meer of minder! Een verhaal waarmee niets bewezen wordt.
Gewoon kletskoek, verkocht als ‘wetenschappelijk doorwrocht’ maar vol van leugens

en bedrog en met kwaadaardige intenties waarvan de patiënt in zeer ernstige mate de dupe is.
Maar ach, het was te verwachten, want de dood van Sylvia Millecam is zo langzamerhand door de ‘antikwakkers’ volledig uitgekauwd. Het publiek wordt van het verhaal over Sylvia thans niet langer meer warm of koud! En daarom is het voor de ‘Antikwakkers’ nu de hoogste tijd voor een ander schandaal. De jacht op chiropractie en daarmee overeenkomstige therapieën is nu blijkbaar, als alternatief voor Millecam, geopend. Natuurlijk, gemakshalve vergeet men nu maar weer even de 30.000 patiënten die jaarlijks slachtoffer zijn van medische fouten in het eigen reguliere circuit en de ruim zeventienhonderd van deze patiënten die deze
afschuwelijke fouten met de dood moeten bekopen. Het zijn de officiële cijfers die eind februari 2007 door de Inspecteur Generaal van Volksgezondheid, Prof. dr. G. Van der Wal, werden gerapporteerd.