Reguliere kwakzalverij

En nog afschuwelijker is het feit dat er inmiddels bekend is geworden dat die sterfte waarschijnlijk tenminste tweemaal zo hoog is. Sedert de dood van Sylvia Millecam zijn we thans negen jaar verder. We kunnen nu dus heel eenvoudig stellen dat we negenmaal dertigduizend, dus tweehonderd en zeventigduizend slachtoffers verder zijn en ruim negenmaal zeventienhonderd, dus vijftienduizend driehonderd, ik herhaal, vijftienduizend driehonderd mensen die in die tijd de dood werden ingesleurd. Men behoeft geen Einstein of Willy Wortel te zijn om te kunnen berekenen dat hier sprake is van een ongekend significante voorsprong van vijftienduizend driehonderd doden op het veilige en vooral mensvriendelijke alternatief geneeskundige circuit.
Slachtoffers en doden met een totale omvang ter grootte van ruim de helft van het aantal inwoners van een stad als Rotterdam. Over de gehele gezondheidszorg in ons land schat men dat er in totaal zo’n 5000 tot 8000 doden (let wel: DODEN!) per jaar door medische missers te betreuren zijn.

Welaan ‘Antikwakkers’ en ‘Zemblanezen’, waar hebben we het nu eigenlijk over?
Waarom de aandacht niet gericht op deze verschrikkelijke, deze afschuwelijke en nauwelijks te omschrijven reguliere medische blunders? Blunders, waarachter zoveel intens menselijk leed verscholen zit. Blunders, waarmee jullie kijkcijfers echt omhoog vliegen! Blunders, die plaatsvinden en hebben gevonden in het circuit dat zich zo gaarne siert met de absurde woorden: ‘wetenschappelijke geneeskunst!’.
Woorden, die na het lezen van de feiten meer dan belachelijk zijn en getuigen van een gigantische vorm van onterechte, verwerpelijk smerige en valse vorm vanarrogantie.
De dood van de hierboven beschreven ‘huilbaby’ is volledig terecht te duiden als een onvoorziene complicatie en iets heel anders dan het intens emotionerend en tegelijk afschuwelijk hartverscheurende drama dat vorig jaar plaats vond rondom het in ernstige mate nalatig en fatalistisch regulier medisch handelen op de afdeling gynaecologie en verloskunde in het Westfriesgasthuis te Hoorn. Aldaar overleden uiteindelijk door verschrikkelijk medisch geklungel vier kindertjes. En dat was echt dood door schuld!!

Het Westfriesgasthuis werd in een klap van gasthuis tot sterfhuis.