Aanklacht voor de goed orde

Voor de goede orde

Antikwakkers attaqueren vaak op schofferende en fundamentalistische wijze, zwelgend in gevoelens van superioriteit en een absoluut geloof in eigen gelijk, arrogant, hoogmoedig en bijna almachtig eenieder die op consciëntieuze wijze werkzaam is in de alternatieve geneeskunde. Gemakshalve wordt voorbijgegaan

aan de gelegaliseerde kwakzalverij binnen het eigen reguliere circuit. Die is aanzienlijk risicovoller en van een veel grotere omvang en importantie dan de gesignaliseerde kwakzalverij binnen de alternatieve geneeskunde.

Deze alleszins misleidende opvatting wordt op welhaast extremistische wijze gepresenteerd in het in velerlei opzichten ondermaatse proefschrift met als titel: ‘Dwaalwegen in de Geneeskunde’ van de heer C. Renckens, voorzitter van de Nederlandse Vereniging tegen de Kwakzalverij.

Het is een proefschrift vol van ongenuanceerde en vaak met dictatoriale trekken gelardeerde uitspraken over uitsluitend de ‘Dwaalwegen’ in de maatschappelijk in toenemende mate geaccepteerde steeds populairder wordende alternatieve geneeskunde.
Dat is onzuiver, vuig en inferieur. Tegen deze ontoelaatbare eenzijdige presentatie dient dan ook ten felste te worden geprotesteerd.
Via dit pamflet met als titel ‘AANKLACHT’ wordt daartoe een poging gedaan.