Aan Professor Frits van Dam

Secretaris Vereniging tegen de Kwakzalverij

Bloedhanden

Geachte professor van Dam, In antwoord op uw schrijven en naar aanleiding van uw artikel onder de titel:

‘Alternatief ‘ is niet zo onschuldig’

[De Telegraaf d.d. 1 september 2009]

bericht ik u het volgende…………………

Het moet u als hoogleraar psychologie toch genoegzaam bekend zijn. Plotseling kan men het zich niet meer herinneren. Een ramp! Zomaar, pardoes kan het gebeuren. Het komt als een dief in de nacht. Had u nou maar tijdig uw homeopathische druppels, bijvoorbeeld Ginkgo Biloba, ingenomen, dan was het nog wel goed met u afgelopen professor. Nu helaas niet en dat is erg vervelend. In het genoemde artikel in De Telegraaf refereerde u dan ook aan twee ernstige ongelukken, beschreven in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, die door alternatieve behandelaars zouden zijn veroorzaakt door toepassing van nekmanipulatie. Verder beschreef u een kindje in Australië dat een behandeling van eczeem, met volgens u homeopathische watertjes, niet overleefde. Niet te geloven! Helemaal in dat verre land, terwijl u het onderstaande, dat warempel hier om de hoek gebeurde, verzuimde te vermelden. In het Westfriesgasthuis te Hoorn, het ziekenhuis waar uw eigen voorzitter van uw antikwakclub, CEES RENCKENS, ook als gynaecoloog werkzaam is, vond onlangs in begin mei van dit jaar een sectio met dodelijke afloop plaats. Ik citeer uit het Noord Hollands Dagblad d.d. 4 juli 2009: