Aangifte mislukte bevalling

‘Het echtpaar Ramgoelam uit Zwaag heeft tegen het Westfriesgasthuis en een gynaecoloog van dit ziekenhuis aangifte gedaan wegens dood door schuld. Aanleiding is de compleet mislukte bevalling van Biendiya Ramgoelam bijna twee maanden geleden.

Door complicaties ontstond voor de moeder een kritieke situatie. Haar dochtertje Biendiya overleed. Omdat er een zeker risico aan de bevalling zat, was vooraf bepaald dat wanneer de ontsluiting binnen uiterlijk drie uur niet zou vlotten er een keizersnede zou volgen.

Tijdens de bevalling oordeelde de gynaecoloog echter dat een ontsluiting van twee centimeter in tien uur vlot genoeg was en wees het dringende verzoek van de ouders te gaan “snijden” af.

De bevalling kreeg een dramatisch verloop en eindigde uiteindelijk in een spoedkeizersnede waarna de aanvankelijk gezonde baby overleed. Het Hoornse ziekenhuis heeft de mislukte bevalling op 5 mei niet gemeld bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) hetgeen wettelijk verplicht is.

De inspectie kwam er achter omdat ze eind juni werd ingeseind door het Openbaar Ministerie in Alkmaar nadat het echtpaar Ramgoelam aangifte probeerde te doen. Het ziekenhuis wilde ook alleen een eigen intern onderzoek doen naar de bevalling. Het IGZ wees dat af en wil dat een externe onafhankelijke commissie de dramatische bevalling onderzoekt. Het ziekenhuis heeft daarmee ingestemd.’ Professor, ik volsta met een saillante opmerking die Cees zelf in zijn boekje: “HEDENDAAGSE KWAKZALVERIJ”, al in 1992 heeft opgeschreven.

Cees schrijft: “Hoezeer het ook uit een oogpunt van democratie te betreuren is: een goed oordeel over de waarde van bepaalde geneeswijzen is slechts te geven door een daarin doorknede en goed opgeleide professie.”

Inderdaad Cees, door een daarin doorknede en goed opgeleide professie werd een gezond kind uiteindelijk de dood in gesleurd.

De familie Ramgoelam heb ik geadviseerd om gebruik te maken van de artikel-12 procedure. Via deze procedure was het de antikwakkers immers ook mogelijk om in de zaak Millecam, buiten de medisch tuchtrechter om, Jomanda en twee artsen strafrechtelijk te vervolgen.

Wellicht - maar ik ben geen jurist - geeft deze artikel 12 procedure in de toekomst ook voortaan aan andere slachtoffers van medisch kwalijk handelen de mogelijkheid om te procederen. Het arrogante medisch tuchtrechtelijk systeem, waarin men elkaar zo vaak de handen boven het hoofd houdt, het systeem van ‘ouwe jongens krentenbrood’ kan dan worden vermeden. Het bewandelen van deze weg hebben de antikwakkers, absoluut door hen onbedoeld en onvoorzien, vanaf nu mogelijk gemaakt.

In de Telegraaf van dinsdag 7 april 2009 stond er boven een artikel van uw hand professor, met dikke vette letters, de oproep:

INSPECTIE DOE WAT!

Bloedhanden

Maar natuurlijk professor, wast U de handen in onschuld? Zeker, we hopen dat de inspectie ten gunste van de familie Ramgoelam wat gaat doen. Wij hopen op een succesvolle rechtsgang voor de familie Ramgoelam. De Inspectie voor de Gezondheidszorg onderzoekt intussen meer klachten over de afdeling gynaecologie van dit in opspraak geraakte hospitaal waar 4 baby’s onder zeer bedenkelijke omstandigheden stierven. Bij het ter perse gaan van deze flyer zijn er nog geen definitieve resultaten van dit onderzoek bekend.