Boekjes

Boekjes

Aanklacht

aanklacht boekjeAANKLACHT TEGEN GELEGALISEERDE REGULIERE MEDISCHE KWAKZALVERIJ!!!

Heksenjacht

aanklacht boekje

PROTESTBRIEF TEGEN GELEGALISEERDE REGULIERE MEDISCHE BLUNDERS
EEN MEDISCH / JURIDISCH STEEKSPEL ALS SCHERTSVERTONING EN OPPERSTE VORM VAN VOLKSVERLAKKERIJ !?!?! ‘ DRIE BARBERTJES MOETEN ONTERECHT HANGEN ‘
SCHANDE !!! SCHANDE !!! SCHANDE !!!!

Bezwaarschrift

aanklacht boekjeIn dit bezwaarschrift, waarvoor ik persoonlijk volledig verantwoordelijk ben, is uitdrukking gegeven aan het allerwegen bestaande ongenoegen over het per zeven april 2006 door het ‘Regionaal Medisch Tuchtcollege’ te Amsterdam uitgesproken vonnis over de drie ‘Millecam-artsen’. Een vonnis, dat kan worden beschouwd als de resultante van een onzuivere, ongenuanceerde en

Uit het Gareel

aanklacht boekje

UIT HET GAREEL WAT DOEN DE ANTIKWAKKERS OP DE WALLEN ?
***** CORRIGEREN? *****
***** ACCEPTEREN? *****
***** ROYEREN? *****
OF
***** OUWEHOEREN TUSSEN DE HOEREN ?! *****

Aan Professor Frits van Dam

aan professor frits van dam

Geachte professor van Dam, In antwoord op uw schrijven en naar aanleiding van uw artikel onder de titel:
‘Alternatief ‘ is niet zo onschuldig’
[De Telegraaf d.d. 1 september 2009]

bericht ik u het volgende…………………

Zembla TV

aanklacht boekjeOnder de onzuivere, maar als fel vlammende bliksemschicht bedoelde titel: ‘Levensgevaarlijke genezers!’, werd op 17 januari j.l. een ongenuanceerd en extreem eenzijdig negatief programma over chiropractie en craniosacraaltherapie gepresenteerd. Een programma, waarin het principe van hoor- en wederhoor volledig ontbrak!