Zemla TV OPRUIEND GEKRAAK EN GEKRAKEEL!!!

OPRUIEND GEKRAAK EN GEKRAKEEL!!!

Onder de onzuivere, maar als fel vlammende bliksemschicht bedoelde titel: ‘Levensgevaarlijke genezers!’, werd op 17 januari j.l. een ongenuanceerd en extreem eenzijdig negatief programma over chiropractie en craniosacraaltherapie gepresenteerd. Een programma, waarin het principe van hoor- en wederhoor volledig ontbrak!

Riooljournalistiek, gepruts van de bovenste plank!

Een programma vol van onterecht gejammer en geweeklaag over een drietal meer dan excellente therapieën voor patiënten met vaak afschuwelijke klachten.
Klachten, die regulier vrijwel nimmer effectief te behandelen zijn.
Men weet er gewoon geen raad mee en een heel leger van reguliere behandelaars heeft er absoluut de kennis en de techniek niet voor in huis om deze veelal in zware nood verkerende patiënten met adequate hulp van dienst te zijn. Voor deze patiënten was het dan ook een monster van een uitzending. Alleen de titel al:”Levensgevaarlijke genezers!”
Verschrikkelijk meurend naar sensatie, ophitsend, opruiend, opjuttend en vooral misleidend en stemmingmakend. Kortom, moord en brand schreeuwend, alsof zojuist het plafond uit de hemel was gevallen. Ergo, een schaamteloze vertoning met de opperste intentie om patiënten voortaan te weerhouden van deze, eigenlijk volkomen ongevaarlijke en zeer probate geneeswijzen, gebruik te maken. Dat is een gemene en ook medisch-ethisch in elk opzicht onaanvaardbare, ongefundeerde en derhalve ontoelaatbare rotstreek! Immers, de patiënt wordt onder de paraplu van ongebreidelde leugens en de grootst mogelijke nonsens belemmerd om zich
met echt profijt te laten behandelen.